fbpx

Garanti, service og leveringsbetingelser

1. Garanti

Alle fejl og mangler, der – jævnfør lovgivningen – falder ind under reklamationer, vil blive behandlet i henhold til reglerne omkring garanti. 

Når produktet er købt igennem en godkendt køkkenforhandler, vil STEALTH Induction ApS afhjælpe enhver fabrikations- og materialefejl, der bliver konstateret. En autoriseret STEALTH Induction-servicetekniker vil udbedre fejlen på lokationen.

Fejl og mangler, der ikke er omfattet af garantien, udbedres efter regning.

2. Fejl og mangler

For at manglen eller fejlen kan godkendes, skal den udbedres af en autoriseret STEALTH Induction-servicetekniker. Hvis serviceteknikeren fastslår, at årsagen til fejlen eller manglen ikke falder ind under garanti eller reklamation, kan der blive udløst en regning for besøget.

Fejl og mangler der IKKE er dækket:

 • Mangler eller fejl, der direkte eller indirekte skyldes uhensigtsmæssigt håndtering, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller forkert opstilling.
 • Mangler eller fejl, der kunne være undgået ved at følge brugsvejledningens anvisninger.
 • Mangler eller fejl i installationer, el-, vand- og gasforsyning samt defekte sikringer.
 • Mangler eller fejl, der vil forekomme ved sliddele, herunder STEALTH Zone-beskyttelsespladen.
 • Hvis et produkt eller løsning er blevet forsøgt hel eller delvis afmonteret, adskilt eller frakoblet dens oprindelige placering.

STEALTH Induction ApS  er ikke garantiansvarlig over for varmeskader eller følgeskader på bordpladen, forårsaget af fejlbetjening, misbrug eller anden uhensigtsmæssig håndtering.

Kontakt ALTID kundeservice før servicetekniker tilkaldes. Manglen eller fejlen kan ofte løses over telefon eller mail. Og du kan potentielt undgå eventuelle ekstra omkostninger, hvis din fejl eller mangel ikke falder ind under garantien.

3. Vores ansvar overfor dig

Vores produkter er omfattet af “Lov om produktansvar”. Det betyder, at vores produkter og løsninger er omfattet af den del af loven, som gælder skader på andre ting og personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.

Det gør sig dog ikke gældende, hvis:

 • Produktet eller løsningen ikke er installeret i overensstemmelse med vores installationsforskrifter.
 • Produktet bliver anvendt til andet end beskrevet i brugervejledningen
 • Montering eller reparation er foretaget af en anden end vores autoriserede servicetekniker.
 • Uægte reservedele eller uægte beskyttelsesplade er benyttet.
 • En beskadiget beskyttelsesplade er blevet anvendt.
 • Produktet eller løsningen bliver brugt til formål, der kan kategoriseres som værende uden for almindelig fornuft.

4. Service og reparation

Opleves der driftsforstyrrelser, kan eventuelle løsninger findes under afsnittet “Fejlfinding” i brugervejledningen. Det anbefales at læse afsnittet, inden servicetekniker tilkaldes.

Hvis du konstaterer en fejl inden for garantiperioden og ønsker besøg af en autoriseret STEALTH Induction-servicetekniker, skal du kontakte kundeservice på tlf. +4570602041 eller på mail: [email protected]

For at håndtere din henvendelse så hurtigt som muligt har vi brug for en fakturakopi/kvittering.

Før et eventuelt besøg vil du blive kontaktet af en servicetekniker. Det sker enten pr. mail eller telefonisk. Du vil få oplyst, hvad du eventuelt skal forberede inden servicebesøget.

5. Levering

Leveringstiden oplyses altid i hele arbejdsdage. Normal leveringstid er min. 14 dage. Eventuel restordre oplyses på ordrebekræftelsen. 
Hvis betalingsfristen ikke overholdes, kan leveringstiden ikke garanteres.
STEALTH Induction ApS  påtager sig ikke et videregående ansvar end efter købeloven for følgeomkostninger ved forsinkelse af levering.

Levering af produkter sker direkte til forbrugeren med fragtmand.
Standard levering fra STEALTH Induction ApS sker direkte til kantsten, med mindre andet er bestilt. STEALTH Induction ApS  tilbyder flere forskellige leveringsmuligheder, som tilkøbes hos køkkenforhandleren ved bestilling af produkter.
Hvis der forekommer væsentlige forhindringer for fragtmanden, der er til hinder for levering med almindelige redskaber som eks. sækkevogn, palleløfter osv., skal det oplyses ved bestilling, da produkterne ellers ikke vil blive leveret. Kontroller altid varen for fejl ved modtagelse. Har kassen synlige skader, skal du gøre opmærksom på det med det samme, så fejlen kan rettes.

Produkter afsendes fra STEALTH Induction ApS kort efter ordregennemførelse.

STEALTH Induction servicecenter vil indgå aftale med kunden eller den ansvarlige for køkkenprojektet om tidspunkt for installation af kogezonen. En kogezone fra STEALTH Induction skal installeres i en kontrolleret og færdigmonteret bordplade. Derfor anbefales det at vente med at booke installation, til efter bordpladen er færdigmonteret.

STEALTH Induction ApS  kan ikke stilles til ansvar for en forsinket installation, hvis bordpladen ikke er kontrolleret og monteret, eller hvis serviceteknikeren er hindret i at udføre sit arbejde. Hvis serviceteknikeren kører forgæves til kunden, eller hvis der ikke er klar til installationen af produktet, kan det udløse en regning på forbrugt tid og materialeomkostninger.

6. Priser

Der tages forbehold for evt. afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl.

7. Ansvarsfraskrivelse

Der tages forbehold for force majeure. STEALTH Induction ApS  er ikke erstatningsansvarlige for forhold, der opstår uden vores skyld, og som ligger uden for vores kontrol, og som vi ikke ved aftalens indgåelse kunne vide noget om, herunder – men ikke begrænset til – krig, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, usædvanlige naturbegivenheder, eksempelvis stormflod og omfattende oversvømmelse samt storm, udbredt arbejdskonflikt, brand, hærværk eller lignende forhold.

8. Persondata i forbindelse med køb

STEALTH Induction ApS  gemmer oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse. STEALTH Induction ApS  bruger dine data til at kommunikere med dig og til, at administrere STEALTH Induction ApS bedst muligt.

Hvis der anmeldes fejl på produktet, gemmer STEALTH Induction ApS oplysninger om forløbet og evt. udbedring af fejlene. STEALTH Induction ApS deler dine persondata med den relevante serviceleverandør, der udfører montering eller service.

Du kan kontakte STEALTH Induction ApS pr. e-mail på [email protected], hvis du vil vide mere om, hvilke data vi behandler om dig, eller hvis du vil have slettet eller rettet dine data.

Generelle betingelser for behandling af persondata hos STEALTH Induction ApS, kan ses på siden Persondata og cookie politik“.